Regionální literatura a regionální autoři

Regionální autoři

Jan Psota - regionální historik, publicista, grafik. Publikace Jana Psoty dostupné v knihovně.

Stanislava Jarolímková - novinářka a spisovatelka. Publikace Stanislavy Jarolímkové dostupné v knihovně.

Ilona Ziková - Publikace Ilony Zikové dostupné v knihovně.

Josef Kovář (1901-1966) - Publikace od Josefa Kováře dostupné v knihovně.

Jan Kunčar - Publikace Jana Kunčara dostupné v knihovně.

Jiří Filípek - výtvarník, malíř, ilustrátor, kaskadér. Publikace ilustrované Jiřím Filípkem dostupné v knihovně.

Vladimír Jakub Mrvík - historik, učitel. Publikace od Vladimíra J. Mrvíka dostupné v knihovně.

O regionu

Český Brod a Českobrodsko

Kouřimsko

Černokostelecko

Podlipansko

Kolín a Kolínsko

Regionální publikace (pouze pro prezenční studium)

název + bibliografické údaje signatura
Muzeum a současnost 8/1985. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 1985.
RF1
Petráň, Rudolf. Podlipanský odboj 1939 - 1945. Zpráva o činnosti Okresního národního výboru v Českém Brodě v době předrevolučí a revoluční. Český Brod: Okresní národní výbor, 1945

RF2,

RF3

Pod Lipany. Časopis pro mládež z domova u památných Lipan. 3.ročník. Český Brod: Okresní odbor ČOU.
RF4
Pod Lipany. Časopis pro mládež z domova u památných Lipan. 6.ročník. Český Brod: Učitelstvo škol.okr.českobrodského.
RF5
Pod Lipany. Časopis pro mládež z domova u památných Lipan. 7.ročník. Český Brod: Učitelstvo škol.okr.českobrodského. RF6
Pod Lipany. Časopis pro mládež z domova u památných Lipan. 8.ročník. Český Brod: Učitelstvo škol.okr.českobrodského. RF7
kol. Práce muzea české vesnici v Kouřimi 3. Kolín: Regionální muzeum, 1977.Výtvarné zprac. Eva Ofúkaná.
RF8
kol. Práce muzea české vesnici v Kouřimi 5. Kolín: Regionální muzeum, 1979.Výtvarné zprac. Dalibor Hobl
.
RF9
Bednařík, Karel, Havelková, Věra. Okres Český Brod. Okresní a městský archiv v Českém Brodě. Městský archiv v Kostelci nad Černými lesy. Průvodce po fondech a sbírkách. Praha: Krajský dům osvěty, 1959. Průvodce po okresních a městských archivech Pražského kraje, sv.3.

RF10,

RF11

Rakušan, Ctirad. Lipany. Bojiště a památky v okolí. Praha: Sirény, 1968. Obálka a graf.úpr.František Kadeřábek, foto Aleš Kraus.

RF12
kol. Lipany. Katalog ke stálé expozici v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Kolín: Regionální muzeum, 1981.
RF13

Petráň, Rudolf. Českobrodský zpravodaj. Září 1969. Příloha 50 let gymnasia v Českém Brodě. Český Brod: 1969.

RF14
Píšová, Ludmila. Sto let nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě 1905 - 2005. Český Brod: Nemocnice s poliklinikou, 2005. RF15
Miškovský, Jozef. Českobrodští kacíři a první evangelíci. Kacíři a první evangelíci na českobrodsku. Český Bod: Jozef Miškovský.

RF16,

RF43

Benešová, Iva. Bibliografie regionálního tisku na okrese Kolín v letech 1863 - 1983. Kolín: 1984. RF17
Bednařík, K. Vlastivědný sborník Českobrodska 1. Praha: Krajský nárosní výbor, 1957. RF18
Arbes, Jakub. Záhadné povahy. Český Brod: Josef Miškovský, 1884.

RF19,

RF20

Parmová, Jiřina. To byl český muzikant. Praha: Gustav Petrů, 1940.

RF21
Chocholoušek, Prokop. Templáři v Čechách. Poprava českobrodská. Praha: I.L.Kober, 1867. RF22

Kovář, Josef. Syn řeky. Praha: E.V.Marek, 1946. Il.a obálka Jan Černý-Klatovský.

RF23
Kovář, Josef. Skautský rok družiny Kamzíků. Příběhy sedmi skautů v Lužických horách. Praha: Toužimský a Moravec, 1946. il.Jiří Wok, obálka Zdeněk Burian. RF24
Spirhanzl, Jaroslav. Půdy okresu Český Brod. Průvodní zpráva k půdoznalecké mapě. Praha: Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1933. 2 mapy

RF25,

RF26,

RF27

Kovář, Josef. Pod korouhví krále Jana. Praha: Československý kompas, 1948. obálka Štembera, Ot., il. Hockeová, M.RF28
Ledeč, Josef. Kronika českobrodské nemocnice 1905 - 1955.

RF29,

RF44

Kouřim stálá expozice. Kolín: Regionální muzeum. RF30
Českobrodsko a Černnokostelecko. Školství. Díl 1. Český Brod: Ladislav Beneš, 1901. obr.Votruba, mapy, diagr.
RF31
Dřevo, Václav. Regionalistické vycházky na Českobrodsku. Mapy. Český Brod: 1958.
RF32
Salias, E.A. Vzteklý Jirka. Obrázek ruského národního života. Český Brod: Jozef Miškovský, 1886

RF33,

RF45

Padesáté výročí tělovýchovy a sportu v Liblicích 1927 - 1977. Dějiny obce a historie tělovýchovy. TJ Sokol Liblice. RF34
Sto let českobrodského včelařství. Český Brod: Český svaz včelařů ZO Č.Brod, 1975. RF35
Petráň, Rudolf. Jubilejní památník SK Český Brod. 1898 - 1948. K jeho padesátiletému trvání. Český Brod: 1948. RF36
Šedesát let československé samosprávy. Vydáno péčí Svazu českých okresů a Svazu českolovesnkých měst v Československé republice. Orbis Praha, 1925.
RF37
Miškovský, Jozef. Z tobolky starého novináře. Český Brod: Božetěch Miškovský, 1925.

RF38,

RF39,

RF46

Z Prahy do Štamburku. Cestopisná přednáška s obrázky. Český Brod: Jozef Miškovský.

RF40,

RF47

Selské povstání roku 1775. Z pamětí Fraňka Jana Vaváka Milčického. Poznámkami opatřil a vydal Jozef Miškovský. Český Brod: Jozef Miškovská, 1886.

RF41,

RF42

Miškovský, Jozef. O pokladech pánů Smiřických a jiných nálezech na panství kosteleckém. Český Brod: Jozef Miškovský.

RF48,

RF49

Památník, jejž věnuje drahým bratrům americkým o sokolských závodech českoamerických v Českém Brodě 26.června 1887 Sokol Českobrodský. Praha. RF50
Průvodce po Maroldově panoramatu. Bitva u Lipan s historickou rozpravou. Praha: Spolek čsl. inženýrů, 1935. RF51
Kuffner, Hanuš. Bitva u Lipan. 30.května 1434. Český Brod: Vydal Sokol Českobrodský. RF52
Pod Lipany. Číslo 8. Duben 1927. Roč.VI. RF53
Miškovský, Jozef. Českobrodské pivovarnictví. Dle domácích pramenů napsal Jozef Miškovský. Český Brod: Božetěch Miškovský, b.r.v. RF54
Kostelec nad Černými Lesy. Text Josef Mešejda a František Šimáček, snímky Karel Januš. Kostelec nad Černými lesy, MNV 1965. RF55
Urbánek, Rudolf. Lipany a konec polních vojsk. Praha: Melantrich, 1934. Historica: knihovna postav a charakterů. RF56
100 let zemědělského školství v Českém Brodě : 1886 - 1986. Naše vojsko, 1986. RF57
Petráň, Rudolf. Jubilejní památník SK Český Brod k jeho padesátiletému trvání : 1898-1948 / Český Brod: SK Český Brod, 1948. RF58
Bernat, Vladimír. 90 let kopané v Českém Brodě : 1898-1988 / B.m.v. /1988/ RF59
Schneider, Jaroslav. Staré pověsti a báje zlické : z Kolínska, Kouřimska a okolních okresů / Kolín: Učitelstvo školního okresu kolínského, 1934. RF60
Lesíkov, Jan. Úvahy o bitvě u Lipan : 1434-1934 / Kolín: Odbočka Ústředí čsl. poštovních úředníků s úplným středoškolským vzděláním. Mapy. RF61
Kolínsko a Kouřimsko : obraz poměrů přírodních, života obyvatelstva i paměti časů minulých. Díl první, svazek první, Poměry přírodní na Kolínsku a Kouřimsku. Kolín: Učitelstvo školního okresu kolínského, 1934. RF62
Kovář, Josef. Černý vlk / il. Jiří Židlický. Praha: I.L.Kober, 1944. RF63
Pospíšilová, Alena. Muzeum vesnice Kouřim : katalog / Kolín: Regionální muzeum 1982. Fot., ilustr., mapy. RF64

Práce muzea v Kolíně, sv.2. Kolín: Regionální muzeum, 1982.

Historická topografie města Českého Brodu. Lipanská mohyla. Okolí horního a středního povodí Šembery.

RF65

Práce muzea v Kolíně, sv.3. Kolín: Regionální muzeum, 1984.

Historická topografie města Českého Brodu 2. Dráhy na území bývalého okresu Čes.Brod.

RF66

Práce muzea v Kolíně, sv.4. Kolín: Regionální muzeum, 1987.

Historická topografie města Českého Brodu 3

RF67
Vlastivědné toulky Českobrodskem v díle ak. malíře mistra Oty Moravce. Libreto k výstavě / Český Brod: Okresní podlipanské muzeum, b.m.v. RF68
Lipany v paměti národa : k 520. výročí bitvy u Lipan pořádá Památník národního písemnictví v Praze a Okresní podlipanské museum v Českém Brodě. Libreto k výstavě. B.m.v., 1954. RF69
Dvořák, Miloš. Počátky archeologických výzkumů v Českém Brodě. in Minulost Českobrodska, sv. 1. Český Brod: Spolek pro ochranu kulturních a historických památek Českobrodska a MKIC, 1998. RF70
Bohata, Jiří. Vysílací stanice Liblice. in Minulost Českobrodska, sv. 2. Český Brod: Spolek pro ochranu kulturních a historických památek Českobrodska a MKIC, 1998. RF71
Dvořák, Miloš. Českobrodská privilegia císaře Zikmunda z roku 1437, sv. 3. Český Brod: Spolek pro ochranu kulturních a historických památek Českobrodska a MKIC, 1998. RF72
Boček, Karel. Českobrodské podzemí, sv. 4. Český Brod: Spolek pro ochranu kulturních a historických památek Českobrodska a MKIC, 1998. RF73

Prázdninová provozní doba 

Pondělí ZAVŘENO 12.00 - 17.30
Úterý 8.00 - 11.00 12.00 - 15.30
Středa 7.30 - 11.00 12.00 - 18.30
Čtvrtek ZAVŘENO  ZAVŘENO
Pátek 8.00 - 11.00 12.00 - 15.30
On-line katalog Čtenářské konto Kalendář akcí Sledujte nás na FB Youtube kanál

Čtenářské konto

logo

Městská knihovna

Centrum vzdělávání, informací a kultury p. o.

nám. Arnošta z Pardubic 1
282 01 Český Brod

Zobrazit na mapě

Telefon půjčovna
(prodlužování výpůjček)
703 143 821, 720 443 332

Telefon kancelář
321 622 383

E-mail
knihovna@knihovna-cbrod.cz

Máte dotazy?

Napište nám TOPlist

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:*

Telefon:

E-mail:*

Zpráva:

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

Děkujeme, v co nejbližší době Vás budeme kontaktovat.