Internet / tisk / kopírování

Registrovaní dospělí čtenáři mají k dispozici dva počítače pro přístup na internet s možností tisku (černobíle, A4).

Další tři počítače, dva v oddělení pro dospělé a jeden v oddělení pro děti a mládež, jsou určeny pro vyhledávání v online katalogu.

Kopírovací služby se poskytují pouze z knihovních fondů Městské knihovny nebo z knih vypůjčených v rámci meziknihovní výpůjční služby.

Pro barevný tisk nebo tisk na větší formát využijte služeb Informačního centra.


Pravidla pro práci s výpočetní technikou

1. Služba je poskytována pouze registrovaným uživatelům Městské knihovny, kteří jsou starší 15 let, vlastní platný čtenářský průkaz a mají zaplacen registrační poplatek. Uživatelé mají k dispozici dva počítače a černobílou laserovou tiskárnu, přístup k internetu poskytuje knihovna v souladu s knihovním zákonem zdarma.

2. Služba je k dispozici v půjčovních hodinách knihovny. Před příchodem k počítači předloží uživatel ke kontrole čtenářský průkaz, který je nepřenosný a platí pouze pro osobu, na jejíž jméno je vydán. Základní doba užívání je 30 minut, je-li více zájemců, musí být počítač po této době uvolněn.

3. Uživatelé jsou povinni respektovat všechny pokyny pracovníků knihovny a nemají právo vstupovat do programů, které nejsou určeny pro veřejnost.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software, je zakázáno na disk instalovat vlastní soubory nebo aplikace stažené z internetu, jakkoli měnit vzhled obrazovky, zasahovat do nastavení počítače, operačního systému a nainstalovaných aplikací nebo odhlašovat a restartovat počítač.

5. Uživatelé musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s internetem. U jedné stanice mohou pracovat maximálně dva uživatelé.

6. Uživatelé musí zachovávat základní etické normy a nesmí svým chováním rušit nebo omezovat ostatní návštěvníky knihovny.

7. Uživatelé nesmí vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit webové stránky s erotickou a pornografickou tematikou, s národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, propagující rasismus, násilí nebo užívání drog, je zakázáno používat počítač nebo internet k veškerým aktivitám, které jsou v rozporu se zákony ČR.

8. Internet je určen pro sebevzdělávání, může být využíván také jako zdroj informací. Uživatelům není dovoleno provádět činnosti, které nesouvisejí se vzdělávacím a studijním posláním knihovny (počítačové hry, soukromé komerční činnosti nebo podnikatelské aktivity).

9. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele, není dovoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva, stanovená platnými právními předpisy. Za obsah souborů stažených z internetu nenese knihovna žádnou odpovědnost.

10. Veškeré osobní informace a data je uživatel povinen po sobě v počítači smazat. Pokud tak neučiní, provede výmaz dat knihovna, a to bez náhrady.

11. V případě porušení těchto pravidel může být uživateli zakázáno další využívání této služby. Po uživateli bude také požadována náhrada veškerých škod, které vzniknou nedodržením těchto pravidel.

Tato pravidla jsou účinná od 25. května 2018.

Provozní doba 

Pondělí ZAVŘENO 12.00 - 17.30
Úterý 8.00 - 11.00 12.00 - 15.30
Středa 7.30 - 11.00 12.00 - 18.30
Čtvrtek ZAVŘENO 12.00 - 17.30
Pátek 8.00 - 11.00 12.00 - 15.30
On-line katalog Čtenářské konto Kalendář akcí Sledujte nás na FB Youtube kanál

Čtenářské konto

logo

Městská knihovna

Centrum vzdělávání, informací a kultury p. o.

nám. Arnošta z Pardubic 1
282 01 Český Brod

Zobrazit na mapě

Telefon půjčovna
(prodlužování výpůjček)
703 143 821, 720 443 332

Telefon kancelář
321 622 383

E-mail
knihovna@knihovna-cbrod.cz

Máte dotazy?

Napište nám TOPlist

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:*

Telefon:

E-mail:*

Zpráva:

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

Děkujeme, v co nejbližší době Vás budeme kontaktovat.