Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - ke stažení

Osobní údaj je jakákoli informace, která se týká konkrétního člověka. Nakládání s osobními údaji upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, účinné od 25. května 2018.

Městská knihovna Český Brod jako správce osobních údajů svých čtenářů zpracovává pouze takové osobní údaje, které potřebuje pro poskytování svých služeb v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu, při jejich zpracování dodržujeme soulad s platnou legislativou EU i s návaznou legislativou České republiky.

Vyplněním a podpisem čtenářské přihlášky uživatel uzavírá s knihovnou smlouvu o poskytování knihovnických a informačních služeb(např. půjčování mimo prostory knihovny, správa čtenářského konta, rezervace, objednávky, historie výpůjček) a stává se registrovaným čtenářem.

Jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme?

Městská knihovna shromažďuje a zpracovává především základní identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště), které potřebuje pro uzavření smlouvy o poskytování služeb. V případě dětí do 15 let potřebujeme stejné údaje od jejich zákonného zástupce. Další údaje (kontaktní nebo přechodná adresa, telefon, e-mailová adresa) nám slouží k efektivnější komunikaci se čtenářem, k posílání předupomínek a upomínek, výpisů z čtenářského konta, oznámení o rezervovaném nebo objednaném dokumentu. Knihovna uchovává také služební údaje (přehled o vydaných čtenářských průkazech, o čtenářské historii, o návštěvách knihovny, o provedených výpůjčkách) a účetní údaje (údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou).
Osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany majetku, zejména knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny, dále za účelem poskytování kvalitních služeb, údaje z výpůjční činnosti jsou využívány k dalšímu rozvoji služeb knihovny a efektivní správě knihovních fondů, a také za účelem naplnění povinností uložených obecně závaznými předpisy (knihovní zákon, zákon o účetnictví, zřizovací listina).

Kde své údaje najdete?

Náhled na část osobních údajů, které shromažďujeme (jméno a příjmení, rok narození, čtenářská historie), nabízí on-line čtenářské konto, které je dostupné po přihlášení (uživatelské jméno a heslo) na webových stránkách knihovny www.knihovna-cbrod.cz. Čtenář má také právo požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo o výpis v elektronické podobě.

Jak dlouho údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně svou vyplněnou přihlášku, po celou dobu platnosti čtenářského průkazu, prodlouženou o jeden rok. Během tohoto roku má uživatel možnost si své členství obnovit, aniž by přišel o svou čtenářskou historii. Pokud uživatel požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne lhůta jednoho roku od vypršení platnosti čtenářské legitimace, event. vypořádání posledního závazku uživatele vůči knihovně, je jeho členství v knihovně ukončeno, originál písemné přihlášky je skartován a osobní údaje v počítačové databázi jsou anonymizovány.

V případě dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů se uživatelé mohou obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je pověřen dohledem nad dodržováním Nařízení.

Provozní doba 

Pondělí ZAVŘENO 12.00 - 17.30
Úterý 8.00 - 11.00 12.00 - 15.30
Středa 7.30 - 11.00 12.00 - 18.30
Čtvrtek ZAVŘENO 12.00 - 17.30
Pátek 8.00 - 11.00 12.00 - 15.30
On-line katalog Čtenářské konto Kalendář akcí Sledujte nás na FB Youtube kanál

Čtenářské konto

logo

Městská knihovna

Centrum vzdělávání, informací a kultury p. o.

nám. Arnošta z Pardubic 1
282 01 Český Brod

Zobrazit na mapě

Telefon půjčovna
(prodlužování výpůjček)
703 143 821, 720 443 332

Telefon kancelář
321 622 383

E-mail
knihovna@knihovna-cbrod.cz

Máte dotazy?

Napište nám TOPlist

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:*

Telefon:

E-mail:*

Zpráva:

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

Děkujeme, v co nejbližší době Vás budeme kontaktovat.