Hlavní strana
  Provozní doba
  ON-LINE katalog
  Knihovní řád
  Ceník
  Osobní údaje
  Internet
  Historie
  Řekli o knihách
  Odkazy
  Archiv
  Kontakt
  Přihlášky
  Výroční zprávy
  Rozpočet


TOPlist
Kalendář kulturních akcí


 

Pravidla pro práci s výpočetní technikou

1. Služba je poskytována pouze registrovaným uživatelům Městské knihovny, kteří jsou starší 15 let, vlastní platný čtenářský průkaz a mají zaplacen registrační poplatek. Uživatelé mají k dispozici dva počítače a černobílou laserovou tiskárnu, přístup k internetu poskytuje knihovna v souladu s knihovním zákonem zdarma.

2. Služba je k dispozici v půjčovních hodinách knihovny. Před příchodem k počítači předloží uživatel ke kontrole čtenářský průkaz, který je nepřenosný a platí pouze pro osobu, na jejíž jméno je vydán. Základní doba užívání je 30 minut, je-li více zájemců, musí být počítač po této době uvolněn.

3. Uživatelé jsou povinni respektovat všechny pokyny pracovníků knihovny a nemají právo vstupovat do programů, které nejsou určeny pro veřejnost.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software, je zakázáno na disk instalovat vlastní soubory nebo aplikace stažené z internetu,  jakkoli měnit vzhled obrazovky, zasahovat do nastavení počítače, operačního systému a nainstalovaných aplikací nebo odhlašovat a restartovat počítač.

5. Uživatelé musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s internetem. U jedné stanice mohou pracovat maximálně dva uživatelé.

6. Uživatelé musí zachovávat základní etické normy a nesmí svým chováním rušit nebo omezovat ostatní návštěvníky knihovny.

7. Uživatelé nesmí vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit webové stránky s erotickou a pornografickou tematikou, s národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, propagující rasismus, násilí nebo užívání drog,  je zakázáno používat počítač nebo internet k veškerým aktivitám, které jsou v rozporu se zákony ČR.

8. Internet je určen pro sebevzdělávání, může být využíván také jako zdroj informací. Uživatelům není dovoleno provádět činnosti, které nesouvisejí se vzdělávacím a studijním posláním knihovny (počítačové hry, soukromé komerční činnosti nebo podnikatelské aktivity).

9. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele, není dovoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva, stanovená platnými právními předpisy. Za obsah souborů stažených z internetu nenese knihovna žádnou odpovědnost.

10. Veškeré osobní informace a data je uživatel povinen po sobě v počítači smazat. Pokud tak neučiní, provede výmaz dat knihovna, a to bez náhrady.

11. V případě porušení těchto pravidel může být uživateli zakázáno další využívání této služby. Po uživateli bude také požadována náhrada veškerých škod, které vzniknou nedodržením těchto pravidel.

12. Tato pravidla jsou účinná od 25. května 2018.

 

 

 

Čtenářské konto:Odkaz na stránky https://www.facebook.com/knihovnaceskybrod/

Odkaz na stránky www.celeceskoctedetem.cz

Odkaz na stránky www.kamaradkaknihovna.cz

Odkaz na stránky www.rostemesknihou.cz